Köp- och leveransvillkor

Krav på kund
Du som handlar hos oss måste ha fyllt 18 år samt ha ett svenskt personnummer. Vi förbehåller oss rätten att neka köp från personer med betalanmärkningar eller personer som uppgivit felaktiga personuppgifter.

Produkt- och prisuppgifter
Pris och fakta om produkten lämnas med reservation för skrivfel och oriktigt angivna tekniska specifikationer. Alla priser är angivna inklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar, slutförsäljning och ev. faktafel som kan finnas på vår hemsida eller i våra annonser. Felaktigheter kan förekomma och vi reserverar oss till rätten att utan förvarning göra ändringar på den här hemsidan. Alla bilder på våra sidor skall ses som illustrationer, och Styret.se kan inte heller garantera att en bild återger varans exakta utseende samt egenskaper.

Leveranstid
Leveranstiden är 1-3 respektive 4-6 arbetsdagar från dagen då ordern blivit godkänd. Den längre leveranstiden gäller produkter som vi inte har i lager. Produkter som är slut hos våra leverantörer tar ytterligare dagar att leverera.
Vid eventuella föreningar meddelas du via e-post så fort det är möjligt. Vi reserverar oss för upp till 10 dagars leveranstid. Vi ansvarar inte för skada till följd av att leveranstiderna överskrids men du har däremot rätt att ångra ditt köp vid utökad leveranstid.
Vid ej uthämtad försändelse debiteras en kostnad på 49 kr.

Kvitto
När vi mottagit din beställning skickar vi dig ett e-postmeddelande som bekräftar att vi mottagit din order.

Betalningsalternativ
Du kan välja mellan 4 betalningssätt – Faktura, Kort, Förskottsbetalning samt PayPal:

Paysonfaktura
Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 19 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.
Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om pantsättning
Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB.

Direktbetalning via Payson
Direkbetalning via Payson från ditt VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Ingen administrativ avgift utgår.

Direktbetalning via PayPal
Du kan betala via Paypal.

Förskottsbetalning
Du kan betala via förskottsbetalning, då skickar vi produkterna när du betalat in enligt avi.

Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden. Kontakta alltid vår kundservice innan du returnerar varan. Sätt inga adresslappar direkt på varans förpackning utan lägg originalkartongen i en annan kartong. Spara ditt inlämningskvitto – tänk på att du ansvarar för returförsändelse! Styret.se åtar sig inget ansvar för transportskador till följd av dålig emballering vid retur. Från det att vi mottagit den fullständiga varan i obruten förpackning, återbetalas ordervärdet inom 30 dagar.

Fel i vara
Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundservice direkt för snabbaste service, dock senast inom skälig tid om du som kund varit förhindrat att undersöka varan vid leverans. Vi tar emot felanmälan och återkommer med returanvisningar. Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller enligt konsumentköplagen att Styret.se vid köp gjort av konsument ska avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Styret.se. Styret.se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, t.ex. genom reparation, eller byta mot en felfri vara.

Fel under garantitiden
Vi garanterar att de varor du beställt är fria från tillverkningsfel under ett år, eller under den garantiperiod som gäller för din produkt, garanti gäller från det datum som produkten hämtats ut från Postombud alternativt Levererats.
Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende. Den gäller inte heller vid yttre åverkan på produkten, som till exempel tappskador, fukt eller till följd utav åska. För mer specifik information om din produkts garanti var god se i bruksanvisningen till produkten.

Reklamation
Meddelande om fel i vara måste lämnas inom skälig tid från det att du som kund upptäckte, eller borde ha upptäckt felet. Reklamationsrätten för upphör under alla omständigheter efter 3 år, det är endast ursprungskund som har möjligheten att reklamera till Styret.se. Om en produkt köps i andrahand gäller endast garanti via tillverkaren.

Garantitid
Vi ger ett års garanti på de varor som finns i vårt sortiment.

Säkerhet
Vi använder SSL (Secure Socket Layer), ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). SSL-protokollet behandlar data på olika sätt och krypterar informationen.
Det krävs att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.
Inga kort- eller bankuppgifter hanteras i något led av oss, utan sköts av antingen Payson eller PayPal, beroende på vilken leverantör kunden valt att betala genom.

Sekretess
Styret.se garanterar att aldrig lämna ut dina personuppgifter eller din e-mailadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Dina personuppgifter kommer att användas i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt upprätthålla en kund och marknadskommunikation. Leveransuppgifter är information som vår frakt- och logistik partners får ta del av. Du har alltid möjlighet att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

Tvist
Vid eventuell tvist kommer Styret.se att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force majure
Krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser ifrån underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Styret.se så att Styret.se ej hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Styret.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Kontaktuppgifter Styret.se
Styret
Pilängsgatan 19B
621 55 Visby
Org. nr 870822-3212
E-postadress: kontakt@styret.se

Bästa besökare! Styret.se har stängt, och finns enbart kvar av sentimentala skäl. Tack för besöket! Avvisa